Труд и осигуровки

МТСП. Относно признаването на периода на отпуск за бременност и раждане за придобит трудов стаж и професионален опит

Представяме отговор на МТСП от 05/10/2021 г. относно признаването на периода на отпуск за бременност и раждане за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“).

      

МТСП. Относна запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане

Представяме отговор на МТСП от 01/10/2021 г. относно  запазване правото на основен платен годишен отпуск в увеличен размер по чл. 319 КТ на лице с намалена работоспособност през периода на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст.    

МТСП. Относно запазване на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ при ползване на отпуск през периода на предизвестието

Представяме отговор на МТСП от 01/10/2021 г. относно запазване на срока на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ при ползване на отпуск през периода на предизвестието.

МТСП. Относно възнаграждението при отпуск за явяване пред съд по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ

Представяме отговор на МТСП от 01/10/2021 г. относно възнаграждението при отпуск за явяване пред съд по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ.

 

МТСП. Относно възнаграждението при ползване на отпуск за встъпване в брак по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ

Представяме отговор на МТСП от 25/09/2021 г. относно възнаграждението при ползване на отпуск за встъпване в брак по чл. 157, ал. 1, т. 4 КТ.

МТСП. Относно задължението за предварителни и периодични медицински прегледи

Представяме отговор на МТСП от 22/10/2021 г. относно задължението за предварителни и периодични медицински прегледи.