ЗКПО. Период за начисляване на лихви за просрочие за неплатена месечна авансова вноска

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.