ЗКПО. Определяне на едно предприятие като „голямо предприятие“ във връзка с чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО и § 1, т. 74 от ДР на същия закон

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.