Кратък преглед на тълкувателно  решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело №3/2020 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.