Данъци и счетоводство

Изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“ в ТД Митница  - Пловдив

 

В ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г. бяха публикувани изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗИД на ЗАНН), които обаче влязоха в сила една година по-късно - от 23.12.2021 г. Целта на материала е да запознае с направените  промени.


 

Кратък преглед на тълкувателно  решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело №3/2020 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия

Александра Атанасова, адвокат

 

В края на изминалата 2021 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело № 3 от 2020 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България. Целта на материала е да се направи кратък анализ на решението.