Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за деца от чужд гражданин

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице – френски гражданин има доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България и ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицето e родител, който не е лишен от родителски права, на три непълнолетни деца, които се отглеждат в семейството.

 

Има ли право това лице да ползва данъчното облекчение за деца и какви са особеностите?

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за две деца при невъзможност да се ползва в пълен размер само от единия родител

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице има доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа и ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицето e родител, който не е лишен от родителски права, на две непълнолетни деца. Доходите на това лице не са достатъчни да ползва облекчението в пълен размер.

 

Може ли единият родител да ползва данъчното облекчение за деца за едното дете, а другият да полазва облекчението за другото дете?

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт