Данъци и счетоводство

ГПК. Налагане на запор по чл. 446 от ГПК върху сумата, възстановена на служителя от данъчни облекчения за деца

ГПК. Въпрос. Върху сумата, възстановена на служителя от данъчни облекчения за деца 2021 г., следва ли да се удържат суми по наложен запор (визирайки чл. 446, ал. 2 от ГПК) и ако – да, как следва да се изчисли сумата по запора?

Отговор: Александра Атанасова, адвокат