Данъци и счетоводство

Данъчна практика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Във връзка с удължаване на срока на прилагане на намалената данъчна ставка 9  за на сто за доставки на стоки, изброени чл. 66, ал. 2, т. 2- 7 от ЗДДС, до 31 декември 2022 г. е направен обзор на актуална данъчна практика по темата. Добавена е и данъчна практика, свързана с овите правила за електронна търговия в сила от 1 юли 2021 г.