Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на чуждестранно физическо лице при полагане на труд на територията на страната, в случай когато възнаграждението се изплаща от чуждестранен работодател

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.