Обезщетения и доходи на чуждестранни лица

Начисляване на лихви за закъснение върху просрочени вземания

Приведена е съдебна практика по следния казус: “Следва ли върху просрочени вземания да се начислява лихва за закъснение, която да се признават за приход и съответно да бъде обект на облагане с корпоративен данък?”