Обезщетения и доходи на чуждестранни лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на обезщетения, дължими по Кодекса на труда
Представена е справочна информация за данъчното третиране на всяко от следните обезщетенията по Кодекса на труда, а именно на обезщетенията по:  чл.177, чл. 200, чл. 213, чл. 214, чл. 216, чл. 217, чл. 218, чл. 219, чл. 220, чл. 221, чл. 222, чл. 224, чл. 225, чл. 226 и чл. 331 от гледна точка на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и дължимите лихви върху тях при събиране на обезщетението по съдебен ред.