ЗДДФЛ. Данъчно задължение при учреденото вещно право на ползване върху ½ част от жилищен имот

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.