ЗДДФЛ. Относно включване на данъка върху застрахователните премии в размера на облекчението по чл. 19

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.