ЗКПО. Относно наличието на промяна в обезпечението по смисъла на чл. 43, ал. 1, т. 4

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.