ЗДДФЛ. Подаване ГДД по чл. 50 на починало лице и ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.