Данъци и счетоводство

Авансови вноски по реда на ЗКПО

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

При определянето, декларирането и внасянето на авансови вноски е налице утвърдена практика. Въпреки това все още се правят пропуски. Целта на материала е да се обърне внимание на съществуващите неясноти, както и новите моменти в Декларация по чл. 87а за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски (образец 1020), която ще се подава през 2022 г.