Данъци и счетоводство

Отново за цесията и защитата на личните данни

Доц. д-р Мартин Захариев, адвокат

 

Целта на материала е да се коментират спорни въпроси във връзка с проблематиката на цесията и защитата на личните данни, когато длъжник по вземането е физическо лице. причината за изготвяне на  представения анализ е, че  все още продължават да се наблюдават някои спорни разрешения в съдебната практика на тема цесия и защита на личните данни.