Данъци и счетоводство

ЗОПБ. Изплащане на дивиденти на съдружници

ЗОПБ. Въпрос. След изменението на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ (обн. ДВ. бр. 94 от 2019 г.) как следва да се платят дивидентите, когато се изплащат към съдружниците в дружеството, ако общият размер на дивидентите е над ограничителния праг по ЗОПБ, а дивидентът, дължим към всеки един от съдружниците е под 9 999 лв.?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗОПБ. Изплащане на суми в брой за административни услуги на дружество-майка от ЕС

Въпрос. ЗОПБ. Дружество от Кипър - майка на българско дружество прави ежемесечни административни услуги на дъщерното дружество по рамков договор с цена 4 500 евро. Към рамковия договор всеки месец се издават конкретни договори с определените услуги и се издават фактури в брой.

 

Нарушава ли се Законът за ограничаване плащанията в брой?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат