ЗКПО. Определяне датата на изтичане на дванадесетмесечния период по чл. 59, ал. 1

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.