Данъци и счетоводство

Себестойност на строителна продукция при продажба на самостоятелни обекти в сграда без прехвърляне на правото на собственост върху земята

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

В материала се разглежда един специфичен и доста сложен казус, с който по принуда се сблъскват строителните предприятия у нас, когато продават строителната си продукция на чуждестранни физически лица извън ЕС или ЕИП. По правило не могат да придобиват право на собственост върху земя у нас. Целта е да се потърси отговор на въпроса за счетоводното отчитане на земята след прехвърляне на собствеността върху построения имот на чуждестранното лице.