Данъци и счетоводство

Ваучери за храна – актуална данъчна практика по ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се систематизират актуални разяснения на приходната администрация относно най-често задаваните въпроси във връзка с изискванията, на които трябва да се отговори, за да е налице преференциалното третиране на ваучерите за храна съгласно чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.