ЗДДФЛ. Срок на притежаване на земя за целите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “б“ ЗДДФЛ при промяна на статута й

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.