Данъци и счетоводство

Тълкувателно решение на ВАС относно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС

Представя се Тълкувателно решение на ВАС във връзка с противоречива съдебна практика по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност относно обхвата на солидарната отговорност и по-конкретно дали се  включват и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице.