Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.