ЗДДС. Относно ВОП от регистрирано по чл. 97а лице

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.