ЗДДС. Дата, от която започва да тече срокът за уведомяване по чл. 107, т. 4, б. „бб“ при открита процедура по ликвидация

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.