Годишни преизчисления по ЗДДС и ЗДДФЛ

Третиране на обезщетенията, дължими по Кодекса на труда по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО
Представена е справочна информация за третиране на всяко от следните обезщетенията по Кодекса на труда, а именно на обезщетенията по: чл.177, чл. 200, чл. 213, чл. 214, чл. 216, чл. 217, чл. 218, чл. 219, чл. 220, чл. 221, чл. 222, чл. 224, чл. 225, чл. 226, чл. 232 и чл. 331 от гледна точка на ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.