Годишни преизчисления по ЗДДС и ЗДДФЛ

Данъчно третиране на разходите за тиймбилдинг по реда на ЗКПО
 
Разглежда се становище на приходните органи, изразено в тяхно писмо по отношение данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходите за т.н. тиймбилдинг, свързани със:
- самото провеждане на мероприятието (консумация в ресторанти, хотелско настаняване, анимационни прояви и др.);
- командироване на служителите за участие в мероприятието.