ЗКПО. Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.