Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.