Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – първа част

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.