Данъци и счетоводство

Съдебна практика по въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се представят интересни решения от актуалната съдебна практика, свързана с прилагането на ЗДДС.
 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – първа част

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

В този брой на списанието е представен обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане, като акцентът е върху решения на Върховния административен съд (ВАС), постановени през първата половина на 2022 година. В следващ брой на списанието ще бъде публикуван обзор и на решения на ВАС от втората половина на 2022 година.