Данъци и счетоводство

Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби

Иван Антонов, данъчен експерт

 

На 10.06.2022 г. българският парламент ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби известна още като Многостранен инструмент или Multilateral Instrument (MLI). Целта на материала е да се  изясни смисълът на MLI, неговата структура и взаимодействие с обхванатите данъчни спогодби.