Данъци и счетоводство

Префактуриране на природен газ и централно отопление от наемодател на наемател

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се посочат съществуващи неясноти при данъчното третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност при префактуриране на природен газ и централно отопление от наемодател на наемател, имайки предвид досегашната практика на НАП и хипотезите, разгледани в Решение на Съда на Европейския съюз от 16 април 2015 година по дело С-42/14.