Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие 2022 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.