Данъци и счетоводство

Актуална данъчна практика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледа актуална данъчна практтика по прилагането на норми от Закона за данък върху добавената стойност.

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие 2022 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Целта на материала е да предостави информация относно създадената през първото полугодие на 2022 година данъчна практика по прилагането на различни норми от Закона за корпоративното подоходно облагане.