ЗКПО. Промяна в обема на обезпечението при договор за банков кредит, гарантиран от свързано лице

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.