Данъци и счетоводство

ЗАДС. ЗМДТ. ЗСч. Производство на ел. енергия от фотоволтаик с мощност до 5 MW за собствени нужди и продажба на ЕВН

Казус. Българско дружество строи фотоволтаична система с мощност до 5 MW върху собствен терен. Електрическа енергия, която ще се произвежда, ще се използва както за собствени нужди, така и за продажба на ЕВН.

 

Въпроси:

1. Трябва ли дружеството да регистрира данъчен склад в Агенция Митници след като акцизът за електрическа енергия временно е "0"? Изисква ли се лиценз за тези дейности? Трябва да се подават акцизни декларации всеки месец?

2. Трябва ли изградената централа да се декларира от дружеството в служба “МДТ“ с цел облагане по ЗМДТ?

3. Как следва да се отчита електрическа енергия, която ще се произведе от дружеството и ще се използва от дружеството за собствени нужди от счетоводна гледна точка?

 

Отговор: Мариянка Вълчанова, Христо Досев