Данъци и счетоводство

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се изяснят въпроси от практиката във връзка с данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания.