ЗДДС. Корекция при разминаване на данните за целите на ЗДДС с тези за Интрастат

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.