ЗДДФЛ. Необлагаемите доходите по чл. 38, ал. 9 и Справката по чл. 73, ал. 1

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.