ЗДДС. Еднократни корекции на упражнено право на данъчен кредит за дълготраен актив, който не е използван в дейността на лицето през част от периода за корекции

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.