Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗДДФЛ. Прехвърляне на активи на ЗП, прилагащ чл. 29, ал. 1, т. 1 на ЗДДФЛ на ООД, в което е съдружник

Казус. Земеделски производител (ЗП) - физическо лице, регистриран по ЗДДС, се облаган по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. През 2022 г. физическото лице регистрира ООД със сина си, като дружеството също е регистрирано по ЗДДС. ЗП има заведени в дейността си ДМА (трактор, комбайн, складова база и др. подобни).

 

Въпрос:

Какво е данъчното третиране при прехвърляне на ДМА, собственост на физическото лице – ЗП в ООД?

 

Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева

ЗДДС. ЗКПО. Третиране на услуги, предоставени във връзка с участие в изложение извън страната

Казус. Българска фирма е платила аванс 50% за участие в изложение в Турция, който включва място на щанда, регистрационни и административни такси, оборудване (столове, маса), застраховка. Сключен е договор, в който подробно са описани горните услуги по позиции и на общата стойност е начислено ДДС на всички тези услуги. Авансовото плащане е извършено на основание договора.

 

Въпроси:

1. Трябва ли българската фирма да издаде протокол на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 и да го включи в двата дневника, като сумата върху която ще изчисли ДДС дали трябва да бъде с включеното от турската фирма ДДС?
2. Подлежи ли на облагане с данък при източника плащането към турската фирма?


Отговор: Ганка Петрова, Десислава Канева