Данъци и счетоводство

Справка (таблица) с обхванатите данъчни спогодби и членовете на MLI, които ще се прилагат по отношение на тях

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Приложена е Справка с обхванатите данъчни спогодби и членовете на MLI, които ще се прилагат по отношение на тях.