Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – втора част

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

В този брой на списанието продължава обзорът на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане, като акцентът е върху решения на Върховния административен съд (ВАС), постановени през м. септември и октомври 2022 година. В следващ брой на списанието ще бъде публикуван обзор и на решения на ВАС от последните два месеца на  2022 година.