Данъци и счетоводство

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2023 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., както и със Закона за изменение на ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 58 от 23.07.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.

Последни изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Целта на материала е да се разгледат последните изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила през 2023 г.

Последни изменения на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Целта на материала  е да запознае с допълнението  в Правилника за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвано в ДВ, бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.