Данъци и счетоводство

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е запознае с особеностите при подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година.

Промените в МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2022 г.

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор


Промените в  МСС/МСФО, които предприятията трябва да отразят във финансовия си отчет за 2022 г.  и които са приети за приложение в ЕС, се отнасят за изменения на 6 стандарта. Целта на настоящия материал е да поясни тези изменения, така че да стане по-ясно тяхното практическо прилагане.