Данъци и счетоводство

Промени в ДОПK в областта на административното сътрудничество и въвеждането на автоматичния обмен на информация от оператори на платформи

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Целта на материала е да  запознае с промените в областта на административното сътрудничество и обмена на информация, както и с  разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (DAC7), транспонирани в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обнародван  в бр. 100 на "Държавен вестник" от 16.12.2022 г.