ЗДДФЛ. Относно компенсация по програмата за компенсиране разходите на небитовите крайни клиенти за електрическа енергия

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.