ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ след ревизия по чл. 122 от ДОПК

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.